Bos wil `Zalmnorm' enigszins aanpassen

Staatssecretaris Bos (Financiën, PvdA) wil voor de komende kabinetsperiode de begrotingsregels aanpassen. ,,Ik denk niet dat het logisch is om de `Zalmnorm' in alle onderdelen, zoals die nu geldt, ook de volgende jaren zo vast te houden'', aldus Bos in het radioprogramma Spijkers met koppen, afgelopen zaterdag. Hij sluit zich hiermee aan bij PvdA-fractievoorzitter Melkert, die onlangs liet weten onder ,,de gesel van Financiën'' uit te willen. Bos: ,,Je moet gewoon zeggen: wat vind je dat er nodig is dat er gedaan moet worden? En je moet zorgen dat je dus het geld vrijmaakt om dat te doen. Je boekhoudkundige regels zijn daar een afgeleide van.''

Bos was bij de begrotingsbesprekingen, twee weken geleden, nauw betrokken bij de totstandkoming van het toen gesloten akkoord. Daarbij werd 8 miljard gulden vrijgemaakt voor nieuw beleid, zonder dat de begrotingsregels werden overschreden. Die regels, vernoemd naar minister Zalm (Financiën, VVD), houden in dat inkomstenmeevallers niet gebruikt mogen worden voor nieuwe uitgaven. Sinds het aantreden van het paarse kabinet is meermalen gesproken over het doorbreken van de begrotingsregels.

Op welke punten Bos de Zalmnorm wil aanpassen bleef onduidelijk. Het is mogelijk dat hij zich achter PvdA-Kamerlid Crone zal scharen, die bepleit onverwachte stijgingen van de ambtenarensalarissen niet meer ten laste van de uitgavenmeevallers te laten komen. Bos: ,,Ik denk dat het onverstandig is de volgende jaren weer in een situatie te komen waarin de inkomstenmeevallers je om de oren vliegen en je tegelijkertijd een heleboel behoefte hebt aan de uitgavenkant en je daar niet aan tegemoet kunt komen.'' Volgens Bos is een Zalmnorm in tijden van een begrotingstekort een andere norm dan ten tijde van een begrotingsoverschot.

VVD-leider Dijkstal zei eind vorige week dat partijen die de Zalmnorm niet langer accepteren, voor hem geen potentiële coalitiepartners zijn. ,,Politiek bedrijf je altijd uit schaarste'', aldus Dijkstal, die het idee om eerst naar de wensen te kijken en dan pas naar de financiële ruimte ,,belachelijk'' noemde. Bos zei zich te verheugen op een verkiezingsstrijd waarin de VVD dit standpunt blijft verkondigen: ,,Daar wil ik wel een leuke verkiezingscampagne over voeren.''