Zware pijpen

Universiteiten zijn al lang niet meer vies van geld van de industrie, maar niet élke bijdrage is welkom. Dat vindt althans Richard Smith, hoofdredacteur van het British Medical Journal (BMJ) en hoogleraar medische journalistiek in Nottingham. In zijn blad tackelt hij zijn universiteit, omdat die 3,8 miljoen Pond aanneemt van de British American Tobacco Company (BAT). Het geld is bestemd voor een internationaal onderzoekscentrum voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven (BMJ, 5 mei).

Een gotspe, meent Smith, die de tabaksindustrie buitengewoon onverantwoordelijk en onethisch gedrag verwijt. De tabaksindustrie is verantwoordelijk voor minstens honderd miljoenen doden en onnoemelijk lijden, schrijft hij. Bovendien verzet de bedrijfstak zich systematisch tegen onwelgevallig onderzoek en dient het geld vooral om de kwalijke reputatie van BAT wat op te vijzelen.

Universiteitsbestuurder Sir Colin Campbell schrijft in een weerwoord dat niemand gedwongen wordt om te roken. Dat is een persoonlijke keuze. De activiteiten van de tabaksindustrie zijn bovendien volkomen legaal en tabaksaccijnzen vormen voor veel regeringen een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast heeft het onderzoekscentrum geen enkele connectie met de medische faculteit en is BAT slechts één van de geldschieters ervan. Volgens Campbell wil de universiteit een bijdrage leveren aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen en staat zij daarom open voor financiering uit verscheidene bronnen.

Via een virtuele stembus hebben 1075 lezers hun mening gegeven. 84 Procent steunt Smith. Over de vraag of hij als hoogleraar zou moeten aftreden, zijn de meningen verdeeld: 54 procent is vóór. Eén lezer vindt dat Smith moet blijven omdat de universiteit een goede dokter nodig heeft.

    • Huup Dassen