Toezichthouder declareerde dubbel

Bestuurslid J. van Doorne van de Commissie Toezicht Uitvoeringsorgaan (CTU), belast met het controleren van de declaraties van ziekenfondsen, heeft dubbel gedeclareerd.

Van Doorne (PvdA), tevens burgemeester van Capelle aan den IJssel, blijkt reiskosten die al vergoed werden door de CTU ten onrechte in rekening te hebben gebracht bij de gemeente.

Het betreft de kosten van haar reizen tussen Capelle aan den IJssel en het kantoor van de CTU in Amstelveen. Terwijl de CTU haar voor die ritten een reiskostenvergoeding van 60 cent per kilometer gaf, liet Van Doorne zich per taxi op kosten van de gemeente halen en brengen. Dat kostte Capelle aan den IJssel in 1998 en 1999 bijna 5.000 gulden. Van Doorne betaalde medio 1999 met terugwerkende kracht 1.253 gulden terug.

Een en ander blijkt uit een vergelijking van gegevens die de gemeente Capelle aan den IJssel en de CTU desgevraagd hebben vrijgegeven. Volgens de gemeentelijke regels mocht Van Doorne de taxikosten helemaal niet ten laste brengen van de gemeente, aangezien er geen sprake is van een nevenfunctie die voortvloeit uit haar burgemeesterschap.

Van Doorne: ,,Door de taxi te nemen bleef er meer tijd over voor mijn werk als burgemeester. Maar ik was zelf niet zo gelukkig met de situatie. Daarom heb ik een auto gekocht.'' De overige leden van B en W wisten niet dat de burgemeester zich op kosten van de gemeente naar haar bijbaan liet brengen. Wethouder A. Oster (VVD): ,,Bij mijn weten heeft ze nooit toestemming gevraagd.'' Wethouder G. van den Akker (Capels Belang): ,,Dit is niet netjes. Je laat je privé niet op kosten van de gemeente vervoeren. Als ze verstandig is, betaalt ze tot de laatste cent terug.'' Wethouder J. Tammel (PvdA): ,,Niet slim. Ik wist niet dat ze die taxi gebruikte voor haar bijbaan.''

Vervolg DECLARATIES : pagina 2

Taxikosten 'nog rechttrekken'

Vervolg van pagina 1

Wethouder Tammer wil Van Doorne om opheldering vragen. De burgemeester heeft een deel van de kosten van haar kilometergeld van CTU medio 1999 van haar salaris laten afhouden. De rest is nooit terugbetaald. Van Doorne: ,,Dat moet nog rechtgetrokken worden.'' Van Doorne is sinds juni 1998 lid van de CTU. Aanvankelijk als plaatsvervangend kroonlid van de Ziekenfondsraad, waartoe de CTU tot 1999 behoorde. Sindsdien is de CTU een zelfstandig bestuursorgaan. Naast de reiskostenvergoeding ontvangen bestuursleden van de CTU een bezoldiging van 3.162 gulden bruto per maand. In november 1998 werd Van Doorne benoemd tot burgemeester van Capelle aan den IJssel. Daarvoor was ze wethouder in Arnhem. De CTU is belast met het toezicht op de correcte uitvoering van de Ziekenfondswet, de AWBZ en de Wet financiering volksverzekeringen door de ziekenfondsen en de zorgverzekeraars. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat een bestuurslid van de CTU in opspraak komt.

    • Joep Dohmen