Theresienstadt

Voor de zoveelste keer wordt Theresienstadt in deze krant van 1 mei een `concentratiekamp' genoemd. Ten onrechte, zoals ook uit de illustratie blijkt. Theresienstadt was een door joden bewoonde stad; een getto dus, of – zoals ik pas in een Duitse publicatie las – een `Zwanggemeinschaft'.

Enerzijds waren er, op cultureel gebied, dingen mogelijk die in een concentratiekamp nooit mogelijk zouden zijn geweest; anderzijds gaf deze bijzondere situatie de nazi's gelegenheid de stad zo op te (laten) poetsen, dat ze de delegatie van het Rode Kruis zand in de ogen konden strooien en de indruk geven dat de joden het er verschrikkelijk goed hadden.

    • Marius Flothuis