Stakende dokters

Onder de kop `De stakende dokters' lees ik met verbazing in uw hoofdredactioneel commentaar van 3 mei de volgende zin: ,,Borst heeft de afgelopen maanden uiteenlopende medische beroepsgroepen aangemoedigd hun onvrede kenbaar te maken in de hoop druk op collega Zalm in de begrotingsbesprekingen te kunnen zetten.''

Ik hecht er belang aan te benadrukken dat het tegendeel het geval is. In oktober, toen het kabinet de begroting voor 2001 had afgerond, lieten de huisartsen mij weten dat ze nog in 2001 een extra bedrag van 1.3 miljard gulden wensten. Daarop heb ik direct laten weten dat dit een volstrekt onrealistische en onvervulbare eis was. Bovendien was deze claim niet voldoende onderbouwd.

Sindsdien heb ik bij diverse gelegenheden de hooggespannen verwachtingen die bij huisartsen waren ontstaan, geprobeerd terug te schroeven. Zo heb ik zowel in de Tweede Kamer als in de media duidelijk gemaakt dat ik zeker oog heb voor de problemen in de huisartsenzorg, maar dat deze problemen niet in één jaar zijn op te lossen. Overigens is ook van het aanmoedigen van andere beroepsgroepen dan de huisartsen allerminst sprake geweest. Dat ik meer geld heb gevraagd voor de zorg, om daarmee de wachtlijsten en het personeelstekort aan te pakken, heeft andere partijen blijkbaar op ideeën gebracht: zij dienden onmiddellijk hun eigen claims in. Iedereen die oog heeft voor de psychologie van dergelijke processen, begrijpt hoe dit werkt.

    • Minister van Volksgezondheid
    • Dr. E. Borst-Eilers