Prijs van walvisspek stijgt explosief

Walvisspek is gisteren op slag zeshonderd keer zo duur geworden in reactie op de controversiële beslissing de export van Noorwegen naar Japan te hervatten. Het vangstseizoen is in Noorwegen op 1 mei begonnen.

De Noorse regering heeft al eerder dit voorjaar aangekondigd dat ze de export van walvisspek zou vrijgeven. Deze export was medio jaren tachtig gestaakt.

Tot gisteren leverde walvisspek per kilo niet meer op dan eentiende Noorse kroon (iets meer dan 2,5 cent). Gisteren werden de Noorse belangenverenigingen van visverkopers en de visindustrie het eens over een kiloprijs van 57 Noorse kronen (circa 15,50 gulden). Die prijs is volgens de organisatie beter in overeenstemming met de marktwaarde van het spek in Japan.

De buitenste speklaag van de dwergvinvis wordt in Japan beschouwd als een gezonde delicatesse. Het wordt rauw gegeten. Noren eten alleen walvisvlees.

,,Deze prijsverhoging vloeit direct voort uit de opheffing van het exportverbod'', aldus Ragnhild Molvik van de belangenorganisatie die de Noorse visindustrie vertegenwoordigt. Volgens Molvik levert walvisspek in Japan omgerekend 150 Noorse kronen op. Zij verwacht dat de export hervat zal worden nadat het vangstseizoen in juli is afgelopen.

Noorwegen is in 1993 opnieuw begonnen met de commerciële jacht op walvissen, ondanks een wereldwijd moratorium dat is ingesteld door de Internationale Walvis Commissie (IWC) en ondanks protesten van milieubewegingen waaronder Greenpeace.

Met de hervatting van de export negeert Noorwegen een verbod dat daarop bestaat in het kader van Cites, een internationaal verdrag dat de handel in beschermde diersoorten tegengaat. Noorwegen betoogt dat de populatie dwergvinvissen ruimschoots voldoende is hersteld. Het land beschikt over 36 walvisjagers. Met deze vloot mogen dit jaar 549 dwergvinvissen geharpoeneerd worden.

Ulf Ellingsen, 's werelds grootste handelaar in spek van dwergvinvissen toonde zich gisteren gematigd optimistisch dat de export na het einde van het vangstseizoen daadwerkelijk hervat kan worden. ,,Wij hebben van het verleden geleerd'', aldus Ellingsen. ,,We hebben al meer dan eens de kurken van de champagneflessen laten springen, terwijl later bleek dat daar geen reden toe was.''

Volgens Ellingsen ondergaat de voorraad walvisspek die Nooorwegen heeft op dit moment uitgebreide tests. Die zijn nodig om vast te stellen of daarin geen kankerverwekkende PCB (polychloorbifenyl) in aanwezig zijn. Japanse consumentenorganisaties hebben gewaarschuwd dat de concentratie van deze chemicaliën in walvisspek te hoog is.

In Japan wordt al sinds 1987 op dwergvinvissen gejaagd. Japan zegt dat deze walvissen gevangen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt het vlees in restaurants geserveerd.