Meer loon voor baggeraars

De ruim 3.000 werknemers die vallen onder de CAO Waterbouw, voorheen het baggerbedrijf, hebben een nieuwe, eenjarige CAO. De lonen gaan in twee etappes met in totaal 5,25 procent omhoog. Volgens FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV krijgen de werknemers daarnaast een eenmalige uitkering van 500 gulden. De loonsverhogingen zijn gebaseerd op een prijscompensatie van 3,25 procent. Als deze hoger uitvalt, wordt dat in de lonen verwerkt.