Lager aantal asielzoekers

Het aantal asielaanvragen in de eerste twee maanden van dit jaar ligt lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In januari en februari dit jaar zijn er 6.502 aanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst in behandeling genomen, tegenover 7.945 vorig jaar. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Angola en Iran.