Kok: imams over de schreef over homo's

Premier Kok vindt dat verschillende imams ,,over de schreef'' zijn gegaan met hun afkeurende uitlatingen over homoseksualiteit. Hun opmerkingen ,,kunnen niet in de Nederlandse samenleving'' en zijn ,,zeer ernstig en buitengewoon kwetsend'', zei Kok gisteren. De premier reageerde op uitlatingen van islamitische voorgangers, afgelopen week. De imams zeiden dat homoseksualiteit een afwijking is die behandeld dient te worden. Verspreiding van de ,,ziekte'' zou een gevaar voor de samenleving opleveren.

Kok benadrukte dat de imams een verantwoordelijkheid dragen voor de integratie van minderheden. Hij vindt de uitlatingen van de islamitische voorgangers des te ernstiger aangezien ,,zij bedoeld of onbedoeld kunnen bijdragen aan geweld tegen homoseksuelen''.

Kok acht het noodzakelijk dat minister Van Boxtel (Minderheden) namens het kabinet in gesprek treedt met de imams, om hen ,,duidelijk te maken welke normen en waarden in Nederland gelden''. Indien dit gesprek niet tot een goede uitkomst leidt, is er volgens Kok ,,een ernstig probleem''.

De premier zei eventueel zelf bij zo'n gesprek aanwezig te willen zijn en ook vertegenwoordigers van andere levensbeschouwelijke groeperingen te willen uitnodigen.

Belangenorganisaties van homoseksuelen willen een maatschappelijk debat naar aanleiding van de ,,fundamentalistische uitspraken'' van de imams. De stichting Islam en Burgerschap, het COC en de islamitische homo-organisatie Yoesuf hebben hiervoor al een initiatief genomen. Ook de Turkse Milli Gürüs wil debatten over het onderwerp organiseren.

De suggestie van Kamerleden dat mogelijk de verblijfsvergunning van verschillende imams zou kunnen worden ingetrokken, ging Kok te ver. ,,Als je ze het land uitzet, kun je niet met ze praten.''

VVD-leider Dijkstal noemde uitspraken van de imams gisteren ,,onaanvaardbaar, omdat ze tot onverdraagzaamheid bijdragen''. Op de VVD-jaarvergadering in Noordwijkerhout noemde Dijkstal in één adem de opstelling van de christelijke partijen inzake de euthanasiewetgeving. Die wordt, aldus Dijkstal, ook gekenmerkt door gebrek aan ,,respect voor de keuze die een ander maakt''.