Kinderland

Kinderopvang speelt geen rol in de internationale moeder-index van Save the Children. Ook het percentage moeders dat een betaalde baan heeft, telt niet mee. Daar heeft Nederland haar hoge, vijfde plaats op de wereldranglijst niet aan te danken. Nederlandse moeders staan internationaal aan de top omdat ze gezond zijn, op rijpe leeftijd kinderen krijgen, meestal goed opgeleid zijn en omdat er veel vrouwen in de regering zitten. Dat is volgens de internationale lobbyorganisatie Save the Children goed voor kinderen. In september komen de resultaten aan de orde tijdens een speciale zitting van de VN over kinderen. Merkwaardigerwijs is Cuba, overgebleven socialistisch bastion, het best scorende ontwikkelingsland. Met een twaalfde plaats komt Cuba pal na de VS.

Alleen Scandinavische moeders staan hoger op de lijst dan Nederlandse.

De Scandinavische landen liggen in kinderopvang en aantallen werkende moeders ver voor op Nederland. Te oordelen naar de ranglijst van Save the Children is die factor niet van belang voor de gezondheid van kinderen. Vaders zijn afwezig in het rapport. ,,Als we om kinderen geven, moeten we ons wenden tot de experts, hun moeders'', schrijft Charles MacCormack, de president van Save the Children. Hoe dan ook, Nederland is een kinderland.

    • Maarten Huygen