Imams tegen homo's 4

De uitspraken van imams geven duidelijk aan wat hun plaats is in Nederland. Voozover dat hen nog niet bekend is, in Nederland is het de bedoeling dat ieder de Grondwet in acht neemt. De eerste en meest relevante bepaling hieruit geeft aan dat ieder gelijk is, ongeacht levensovertuiging gelijk behandeld dient te worden, etc. Als dit de imams niet bekend is lijkt mij, zeker omdat zij voor een grote groep mensen die niet of nauwelijks bekend is met de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen, een verplichte inburgeringscursus geen overbodige luxe. Gelijkheid geldt voor iedereen, niemand is `gelijker' dan anderen.

    • R. van Egmond