Imams tegen homo's 3

Sinds ik voor mijn werk veelvuldig in het buitenland verblijf, ben ik me er nog meer van bewust geworden wat een voorrecht het is om als homo in Nederland te wonen. De vrijheid waarmee ik in onze samenleving voor mijn geaardheid kan uitkomen koester ik dan ook diep. Die vrijheid zie ik als de hoogste stap in een lange ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij op het gebied van verdraagzaamheid.

Het is voor mij dan ook onverteerbaar als dit tolerante klimaat door nieuwkomers in onze samenleving zou worden teruggebracht tot het niveau van 50 jaar geleden. Het stoort mij nog meer wanneer dit gebeurt door nieuwkomers die niet eens de moeite nemen om zich in de Nederlandse samenleving te verdiepen of om Nederlands te leren spreken.

Ik weiger om ook maar het kleinste stukje van deze verworven vrijheid in te leveren en ik voel mij hierbij gelukkig geruggensteund door minister Van Boxtel die dit deze nieuwkomers namens de Nederlandse regering kennelijk eveneens zal proberen duidelijk te maken.

    • R.M. Dikken