Imams tegen homo's 2

Het bericht over uitlatingen aangaande homoseksualiteit van sommige imams verontrust mij zeer. Deze godsdienstige leiders maken zich schuldig aan het verspreiden van haat jegens een bevolkingsgroep in Nederland. Dit is een strafbaar feit (art. 137c en verder, juncto art. 131 Wetboek van Strafrecht). Weliswaar hebben deze imams hun uitspraken genuanceerd door te beweren dat geweld tegen homoseksuelen afkeurenswaardig is, maar nuances bereiken het gepeupel niet. Deze geestelijke leiders zouden ons land moeten worden uitgezet, en wel per direct. Hun opvattingen omtrent homoseksualiteit kunnen hier niet worden geduld.

    • Drs. M.J.H. Oosting