Imams tegen homo's 1

Als moslim en heteroseksueel wil ik graag reageren op het artikel `Imams eensgezind in afkeuren homoseksualiteit' (NRC Handelsblad, 9 mei). Het is weer eens gebleken dat de zogenoemde islamitische geleerden buitengewoon weinig weet hebben van alles wat te maken heeft met maatschappij en samenleving. Zij zijn verstrikt in eigen oeroude denkbeelden en vooroordelen en nemen geen moeite om hun kennis te updaten.

Het advies dat homoseksuelen ter genezing zich door psychiaters moeten laten behandelen, getuigt van bitter weinig kennis bij de `grote' imams omtrent het verschijnsel homoseksualiteit.

Het is waar dat homoseksualiteit door de meerderheid van de moslimwereld wordt afgekeurd, maar deze afkeuring heeft geen grond in de islamitische bronnen. Wanneer het heilige boek van de islam, de Koran, zegt dat de volkeren van Sodom en Gomorra de mannen benaderden in plaats van de vrouwen, dan is het duidelijk dat hier heteroseksuelen worden aangesproken en geen homoseksuelen. Het is jammer dat de islamitische voormannen weer in staat zijn geweest het beeld van de islam te vervormen als een intolerante en starre religie. Het is integendeel slechts de islam dat het antwoord biedt op de problematiek van homoseksualiteit. Juist de islam kan een grote psychische hulp betekenen voor alle mensen die om wat voor reden dan ook worden gediscrimineerd en veroordeeld.

God heeft mensen geschapen, heteroseksuelen en homoseksuelen, en wie kan de schepping van God veroordelen? In de islam gaat het er niet om wat je bent, maar wat je doet, en dat is in dit verband het leiden van een kuis en zedelijk leven, zowel homoseksuelen als heteroseksuelen.

    • M.R.F. Ghafoerkhan