Frankrijk/Algerije

De reactie van Jospin en Chirac op de bekentenis van generaal Aussaresses doet nogal hypocriet aan (NRC Handelsblad, 3 mei). Het was immers al tijdens die infame oorlog in Algerije bekend dat door hem en zijn dienst gemarteld werd.

De klokkenluider toen was Michel Martini, een orthopedisch chirurg die ik kort voor zijn vertrek naar dat land leerde kennen in een Parijs ziekenhuis. Hij was de zoon van een bankdirecteur en communist. Humanitaire beginselen wogen bij hem zwaarder dan zijn liefde voor Frankrijk en brachten hem ertoe de martelingen openbaar te maken. Zijn moedige daad werd bestraft met enkele jaren opsluiting in de gevangenis van Algiers van waaruit hij mij dit schreef en levenslange verbanning uit Frankrijk. Eerherstel heeft voorzover mij bekend nooit plaatsgevonden.

    • Prof.Dr. J.C. van der Meulen