Brazilië knijpt stroom af

Brazilië gaat met ingang van 1 juni geregeld de elektricteitsvoorziening staken, soms wel vier uur per dag. Op deze manier hoopt het grootste land van Latijns Amerika het stroomverbruik met 20 procent terug te dringen, nu door de grote droogte de waterkrachtcentrales niet op vol vermogen kunnen draaien.

De bevolking in de grote steden vreest de stroomuitval. Meer misdaad op straat, riskantere bezoeken aan het ziekenhuis en langdurig trappenklimmen in hoge flatgebouwen zijn inmiddels geliefde onderwerpen voor de conversatie. In São Paulo, hét zaken- en industriecentrum van het reusachtige land waar dagelijks 100 kilometer file staat, wordt vooral gevreesd voor een verkeerschaos als de verkeerslichten uitgaan.

Hoewel sommige economen vrezen voor een recessie, zijn er ook mensen blij met de stroomuitval. ,,En dat zijn degenen die kaarsen, batterijen, olielampen en generatoren verkopen'', zegt een grote kaarsenfabrikant. ,,Iedereen bid tot Sint Petrus om regen, maar ik steek een kaars op om te zorgen dat ie het niet doet.''