Betere status Duitse prostituées

Een voorstel van de Duitse regering om prostitutie als beroep te erkennen en over het algemeen een eind te maken aan de behandeling van prostituées als tweederangsburgers heeft in eerste lezing steun gekregen van een meerderheid van het parlement. De conservatieve oppositie was het eens met de centrum-linkse regring dat prostituées beter moeten worden behandeld. Prostitutie wordt gedoogd in Duitsland, maar heeft een status als `immoreel'. De opposititionele christen-democraten waarschuwden gisteren prostitutie niet in een ,,normale baan'' te veranderen, maar zij tekenden geen verzet aan tegen het regeringsvoorstel. Verwacht wordt dat het voorstel in het najaar wet wordt.