Baas deelt in WW-kosten bij ontslag oudere

Een werkgever die een werknemer van 57,5 jaar of ouder ontslaat, moet vanaf dit weekend een deel van de werkloosheidsuitkering betalen. De hoogte van deze bijdrage is voor bedrijven met meer dan 50 werknemers 30 procent van de lasten.

Kleinere bedrijven betalen een lager percentage. De bijdrage van de werkgever aan de WW-uitkering zal maximaal drie procent zijn van de totale loonsom die de werkgever aan alle werknemers betaalt. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken).

Het wetsvoorstel zal op zijn vroegst begin 2002 worden aangenomen, maar zal dan met terugwerkende kracht gelden vanaf dit weekend. Het kabinet heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat werkgevers de periode voordat de wet van kracht zou zijn zouden gebruiken om zoveel mogelijk oudere werknemers te ontslaan.

De werkgeversbijdrage aan de WW-uitkering blijft verplicht zolang de werkloosheid duurt, maximaal 7,5 jaar. Deze regeling geldt niet voor mensen die na hun vijftigste in dienst zijn genomen.

De voorstellen maken deel uit van het kabinetsbeleid om oudere werknemers aan het werk te houden. Het kabinet presenteerde deze plannen in maart vorig jaar. Onderdeel van deze plannen is onder meer het omzetten van de fiscale ondersteuning van vervroegde uittredingsregelingen (VUT) in flexibele pensioenregelingen. Ook de sollicitatieplicht voor ouderen valt binnen dit beleid.

De voorstellen van dit weekend moeten ertoe leiden dat werkgevers niet als eerste de ouderen ontslaan als er ontslagen moeten vallen. ,,Er moet ook naar andere aspecten dan leeftijd gekeken worden'', zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.

Het wetsvoorstel zal worden getoetst door het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, het College Toezicht Sociale Verzekeringen en het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten. Daarna zal het voor advies naar de Raad van State worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en het advies worden pas openbaar als ze bij de Tweede Kamer worden ingediend.