Artiesten ontzien

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Bos (Financiën) om de administratieve verplichtingen van musici, pop- en concertpodia te beperken. De regeling voor afdrachten van belasting en sociale premies was omstreden vanwege de enorme administratieve rompslomp. De belastingheffing blijft plaatsvinden over feitelijke inkomsten en niet over kosten. Voor amateurgezelschappen wordt een regeling ingevoerd zoals bij vrijwilligers. Musici, ook als ze afkomstig zijn uit het buitenland, worden niet langer individueel geadministreerd, maar per gezelschap. Er komt een speciale regeling voor `kleine artiesten'. Als zij per optreden slechts zo'n 300 gulden kosten maken, wordt daarover geen loonbelasting geheven. Het speciale belastingtarief van 20 procent wordt overbodig en vervangen door het normale tarief in de eerste schijf. De meeste maatregelen worden van kracht als daarover volgende week een besluit wordt gepubliceerd, voor enkele andere worden snel wetswijzigingen voorgesteld.