90 miljoen voor MKZ-noodfonds

Er komt een noodfonds van maximaal 90 miljoen gulden voor personen en bedrijven die gedupeerd zijn door de mond- en klauwzeercrisis (MKZ). Het kabinet stort direct 25 miljoen gulden in het fonds. Daarnaast verdubbelt het kabinet de bijdrage die provincies en het bedrijfsleven leveren, tot een maximum van 35 miljoen gulden.

Premier Kok maakte dit gisteren bekend. Het fonds is bedoeld voor gedupeerden van de MKZ-crisis, zowel binnen als buiten de landbouwsector, waarvoor geen goede regeling is.

Het fonds is niet bedoeld om omzetschade of winstderving te vergoeden. ,,Het is geen uitdeelfonds'', aldus Kok.

Over de hoogte van de uitkeringen en de criteria om in aanmerking te komen, is nog geen duidelijkheid. Premier Kok en minister Brinkhorst (Landbouw) maakten vorige week tijdens een bezoek aan het MKZ-gebied in het oosten van het land al bekend dat er een noodfonds zou worden ingesteld. Het kabinet zal samen met de getroffen provincies en het bedrijfsleven een onafhankelijk stichtingsbestuur aanstellen dat het fonds zal gaan beheren.

Land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland verwacht dat slechts een beperkt aantal agrarische ondernemers gebruik kan maken van het fonds. LTO is terughoudend over een eigen bijdrage van het bedrijfsleven. ,,Er zijn al veel bedrijven die grote bedragen kwijt zijn door eigen risico.'' Volgens premier Kok zijn provincies en bedrijfsleven echter ,,zeer geïnteresseerd hun bijdrage te geven''.