Wittgenstein 2

Bij de bespreking van twee boeken over Wittgenstein (`Waarom de winnaar heftig met een pook zwaaide') laat Menno Lievers zich kennen als een Wittgenstein-adept. Er bestaat geen misverstand over de vraag wie er met een pook zwaaide tijdens een voordracht van Popper in Cambridge: dat was Wittgenstein. Echter, nergens wordt aannemelijk gemaakt dat er bij deze gelegenheid sprake kan zijn van een winnaar, immers Wittgenstein loopt halverwege de voordracht weg, ook daarover verschillen de meningen niet.

Uit de titel van zijn lezing op 26 oktober 1946 `Bestaan er filosofische problemen' blijkt dat Popper de confrontatie met Wittgenstein zoekt, en die titel zal Wittgenstein niet zijn ontgaan. Het argument dat Wittgenstein altijd de bijeenkomsten vroegtijdig verliet, is in die situatie eigenlijk al ongeloofwaardig.

Twee dagen later schrijft Wittgenstein zelf over deze memorabele gebeurtenis in een brief aan Rhees: ` [...] a lousy meeting, by the way, in which an ass, Dr. Popper from London, talked more mushy rubbish than I've heard for along time'. De conclusie dringt zich op dat, als hij Wittgenstein vergelijkt met een reus en Popper met klein duimpje, Lievers onderbewust doelt op de omvang van de ego's van de betrokkenen. `Karl Popper is generally regarded as one of the greatest philosophers of science of this century" zegt de Stanford Encyclopedia of Philosophy. Merk daarbij op, dat het met klein duimpje meestal beter afloopt dan met de reus.

    • S. Mannaerts Wageningen