Wittgenstein 1

Naar aanleiding van Menno Lievers' bespreking van mijn boek over Wittgenstein (Boeken 27.4.01) het volgende: ik kon nog wel lachen om het verwijt dat ik de ideeën van de Tractatus Logico Philosophicus `wel zo ongeveer, maar te weinig precies, te onduidelijk' uitleg. Lijkt me geen schande voor een boek waarover Bertrand Russell en Frank Ramsey allebei op hun lazer kregen, omdat ze het niet goed snapten, waar we W.F. Hermans' opmerking aan toe kunnen voegen dat hij er in ieder geval nooit helemaal uit is gekomen.

Minder lacherig werd ik van Lievers' opmerking dat ik Wittgensteins werk `blijkbaar' nooit in het Duits gelezen heb. Waarom zeg je zoiets, terwijl ik aangeef dat mijn vertaling niet storend afwijkt van die van Hermans?

Het wordt ronduit lullig als Lievers zonder te citeren een onbenulligheid over ethiek meent aan te treffen die er niet in staat. Hij reageert als de deftige heer in zijn villa wiens maagzweer zich aanzienlijk verdiept als de tuinman hem Homerus komt uitleggen.

    • Bert Keizer