Winstalarm over de IJssel

Met stip binnengekomen in de smoezen toptien: de mkz-crisis. Kampt u als beursgenoteerde ondernemer met tegenvallende resultaten, en heeft u geen valutaire tegenwind, dan is mkz een uitkomst.

Sommige bedrijven hebben natuurlijk recht van spreken. Reesink levert onder meer landbouwwerktuigen en walserijproducten voor de stallenbouw. Directeur Ten Doeschate hoeft maar uit zijn historische hoofdkantoor in Zutphen te kijken en met een beetje helder weer kan hij over de IJssel het epicentrum zien liggen, de driehoek Zwolle-Deventer-Apeldoorn.

Daags na de eerste uitbraak van mkz waarschuwde Reesink al voor de gevolgen. Maar Ten Doeschate zet altijd net een stapje meer. ,,Erger dan de materiële effecten voor ons bedrijf vinden wij dan ook de aanslag op het moreel van de ondernemers in de agrarische branche, waarmee wij al zo lang een goede relatie onderhouden.'' Gisteren volgde op de aandeelhoudersvergadering het echte winstalarm. De eerste drie maanden was het resultaat ,,sterk lager''. Verwachting voor het hele jaar: grote kans dat de winst terugvalt tot driekwart van die van 2000.

Zo verspreidt het mkz-virus zich door de economie, eerst regionaal, nu ook landelijk. Boeren investeren niet meer, activiteiten en festiviteiten vallen stil, toeristen blijven weg, banken zitten met bedrijfsklanten die wel een krediet hebben, maar geen inkomsten om de rente te betalen.

Buiten de getroffen regio zijn de managers klinischer dan Ten Doeschate. Randstad noemde de crisis als een van de redenen voor een mogelijk drukkend effect op de resultaten in het tweede kwartaal. Prolion zag de afzet en aflevering van melkrobots stagneren. Wessanen stelde de verkoop van de Nederlandse zuivelactivteiten uit. Campina verhoogt de melkprijs omdat de kosten als gevolg van mkz zijn gestegen.

Voor ABN Amro was de crisis deze week hét argument om de reservering voor vastgelopen kredieten in haar Nederlandse bankbedrijf bijna te vervijfvoudigen tot 54 miljoen euro.

Alles bij elkaar lijken de consequenties voor het bedrijfsleven toch ernstiger te zijn dan zij eerst zelf indiceerden. De grootste financier van de agrarische sector én van het midden- en kleinedrijf is de coöperatieve Rabobank. Niet beursgenoteerd, en daarom niet verplicht tot tussentijdse mededelingen over de gang van zaken. Vorig jaar verhoogde de bank de reservering voor stroppen met maar 10 miljoen tot 360 miljoen euro. Reken dit jaar maar op meer.

    • Menno Tamminga