VVD houdt vast aan Zalmnorm in volgend kabinet

Als de VVD aan een volgend kabinet meedoet, moet opnieuw gebruikgemaakt worden van de strikte begrotingsregels zoals die door minister Zalm (Financiën, VVD) zijn opgesteld. Partijen die zich daar niet aan willen binden, zijn voor VVD-leider Hans Dijkstal geen potentiële coalitiepartners.

Dat heeft Dijkstal gezegd in een interview met de GPD-bladen, aan de vooravond van het VVD-partijcongres dit weekeinde. Dijkstal reageert hiermee op een voorstel van PvdA-fractievoorzitter Melkert van vorige week, dat een volgend kabinet eerst ,,rustig met de benen op tafel'' zou moeten praten over politieke wensen, om pas daarna te kijken naar de financierbaarheid daarvan. De PvdA'er wil af van `de gesel van Financiën', die volgens hem de afgelopen jaren te beperkend heeft gewerkt.

Dijkstal noemt het idee van Melkert ,,belachelijk''. ,,Politiek bedrijf je altijd vanuit schaarste'', zegt de VVD'er. ,,Er is nooit geld voor alles.'' Volgens Dijkstal wordt ,,een solide financieel beleid'' een hoofdpunt in het VVD-verkiezingsprogramma. ,,Als de PvdA de regels wil loslaten, dan kan ze na de verkiezingen niet met ons regeren''.

In aanloop naar het twee weken geleden gesloten begrotingsakkoord voor volgend jaar is door zowel PvdA als D66 meerdere malen gesuggereerd de `Zalmnorm' te doorbreken om extra geld vrij te maken voor onderwijs, zorg en veiligheid. Het akkoord, waarmee acht miljard gulden aan nieuw beleid gemoeid is, bleek uiteindelijk na veel passen en meten toch binnen de regels te passen. De Zalmnorm houdt in dat uitgavenmeevallers gebruikt mogen worden voor nieuw beleid, terwijl inkomstenmeevallers naar lastenverlichting en aflossing van de staatsschuld gaan.

De PvdA heeft voor een volgende kabinetsperiode nieuwe voorstellen klaarliggen, waarbij een minder rigide verdeling tussen inkomsten en uitgaven wordt voorgesteld. Dijkstal wil daar echter niets van weten.