Sociaal plan ING na maanden rond

Na acht maanden van moeizaam onderhandelen heeft de ING vanochtend met de vakbonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Het sociaal plan moet de gevolgen opvangen van de geplande reorganisaties bij de bankverzekeraar. In totaal sneuvelen enkele duizenden arbeidsplaatsen.

In het sociaal plan zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van passende functies en vertrekregelingen. ING verplicht zich om gedurende anderhalf jaar medewerkers te ondersteunen in het zoeken naar een andere functie, bijvoorbeeld met om- en bijscholing, stages of detachering. Als ING er niet in slaagt een functie binnen of buiten het bedrijf te vinden, wordt dit voorgelegd aan een toetsingscommissie. Pas als die vindt dat ING al het mogelijke heeft gedaan, kan het dienstverband worden beëindigd.

Bi de totstandkoming van het sociaal plan heeft ING volgens de woordvoerder van de Dienstenbond CNV ,,echt moeten slikken''. Omdat de ondernemingsraad en de vakbonden eensgezins optrokken stond ING volgens hem ,,met de rug tegen de muur''. De woordvoerder van de ING kan zich niet in deze omschrijving vinden. ,,Beide partijen hebben water bij de wijn gedaan.''

De centrale ondernemingsraad van ING stapte eind vorige maand naar de Ondernemingskamer om te voorkomen dat ING zou gaan reorganiseren zonder eerst een sociaal plan af te sluiten.

ING heeft voor de komende jaren een groot aantal reorganisaties gepland die veel besparingen moet opleveren. De bankverzekeraar wil delen van zijn Nederlandse dochters samenvoegen, zoals administratie en transactieverwerking. Het FNV schat dat daardoor in de toekomst ongeveer tien procent van de 35.000 ING-werknemers op straat komt te staan. Maar volgens de ING-woordvoerder is dat moeilijk te voorspellen.