Ramsj

Peter Bot: `O, allerliefst lichaam'. Paperback, Kok Agora 1997, van ƒ31,00 voor ƒ12,50. Steven Sterk Utrecht.

Kleine, maar degelijke studie over lijfelijke mystiek van vrouwen in de Middeleeuwen. Volgens Bot werden vrouwen indertijd beschouwd als inferieure wezens. Toch verwierpen zij hun lichaam niet. Integendeel, zij gebruikten het als het instrument bij uitstek om zich met hun schepper te verenigen. Met voetnoten en een register.

    • Ewoud Sanders