Premier: leider Vlaams Blok is fascist

Het ontslag van de omstreden Vlaamse regiominister Sauwens heeft gisteren in Brussel geleid tot felle politieke reacties. Daarbij richtten de pijlen zich vooral op het extreemrechtse Vlaams Blok. Premier Dewael van de Vlaamse regioregering noemde Blok-leider Dewinter publiekelijk een ,,onvervalste fascist''.

Nooit eerder sprak een vooraanstaand Belgisch politicus zich zo scherp uit over het Blok. ,,Elke dag opnieuw als ik u zie, beluister en uw lichaamstaal zie, denk ik aan een onvervalst fascist'', aldus een woedende Dewael in een interpellatie richting Dewinter.

In de discussie over het aftreden van Vlaams regiominister Sauwens speelden voor de liberale regiopremier ook persoonlijke emoties een rol. Zijn grootvader, een voormalig minister, kwam om in een Duits concentratiekamp.

Woensdagavond nam Vlaams regiominister voor Binnenlandse Aangelegenheden Sauwens ontslag. Afgelopen zaterdag had hij een bijeenkomst met neonazi's en oostfrontstrijders bijgewoond, onder wie ook prominente Vlaams Blokkers. Sauwens, lid van de gematigd Vlaams-nationalistische Volksunie, trad af nadat videobeelden van de manifestatie door het Vlaams Blok waren verspreid. Daarop was te zien hoe hij actief aan de bijeenkomst deelnam.

De Vlaamse regeringspartijen en christen-democratische oppositie verwijten Dewinter een vreemde dubbelrol. Enerzijds verspreidde het Blok de beelden, anderzijds betuigde Dewinter publiekelijk zijn steun aan Sauwens. Daarop barstte donderdag een scherpe discussie los in het Vlaams regioparlement, waarin Dewael zich ook mengde. Hij erkende dat de affaire het blazoen van zijn regering schaadt. Het debat zal de paars-groene regeringspartijen en de Volksunie echter dichter bij elkaar brengen in de strijd tegen extreemrechts, aldus Dewael.