Pas verschenen: Non fictie

Hans Jansen: Het nut van God.

De Arbeiderspers, 282 blz. ƒ39,90

Jansen, universitair docent Arabisch en Islamkunde in Leiden, wil in dit boek laten zien waaruit, naar moderne opvattingen de rol van religie bestaat. Hij behandelt vragen als: `Zijn alle godsdiensten hetzelfde?' en `Zijn er godsdiensten die een bedreiging vormen voor de Vrije Wereld?'