Pas verschenen: Non fictie

Sandra Langereis: Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Verloren, 368 blz. ƒ59,50

Terwijl in de Gouden Eeuw de geschiedbeoefening voor de meesten nog een vorm van vrijetijdsbesteding was, wijdden de oudheidkundigen Buchelius en Scriverius zich voltijds aan voorbije tijden – en aan de bronnen. Het boek laat zien wat het bronnenonderzoek van deze `mythenjagers' heeft betekend voor het beeld van het verleden in de zeventiende eeuw.