`Noodrem niet oorzaak chaos'

Reizigers die aan de noodrem trokken of over de rails liepen zijn er niet de oorzaak van dat treindiensten vanuit Amsterdam in de middag van Koninginnedag niet op gang kwamen. Dit blijkt uit uitspraken van waarnemend korpschef Van Ries- sen op basis van het verslag van de Spoorwegpolitie. De chaos bij het station leidde tot rellen.

President-directeur H. Huisinga van NS schreef afgelopen dinsdag aan burgemeester J. Cohen van Amsterdam dat het vertrek van treinen die middag onmogelijk werd gemaakt door ,,het oneigenlijke gebruik van de noodrem in voor vertrek gereed staande treinen''. Van Riessen, die dag verantwoordelijk voor de openbare orde: ,,Na het middaguur zijn er bij de spoorwegpolitie geen meldingen geweest van mensen die aan de noodrem trokken of over het spoor liepen.''

Uit verklaringen van NS-personeel blijkt dat opdrachten van de organisaties die de treinen aansturen tegengesteld waren. Reorganisaties bij de Railverkeersleiding en bij NS hebben op Koninginnedag tot verwarring en onbegrip geleid. Ook was de bezetting te laag. NS beaamt dat kinderziektes bij de nieuwe organisaties op Koninginnedag ,,een rol gespeeld kunnen hebben.'' NS en de Railverkeersleiding zijn in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een intern onderzoek begonnen naar de oorzaken van de chaos op Koninginnedag.

RELLENpagina 6

    • Esther Rosenberg
    • Jaco Alberts