Miljard aan claims na wanbestuur

De hoogte van de schadeclaims wegens slecht bestuur in het bedrijfsleven is het afgelopen decennium opgelopen tot naar schatting minimaal een miljard gulden. De claims worden doorgaans ingediend door de curator.

De bulk van het bedrag, ruim een half miljard gulden, komt voort uit een procedure tegen directeuren van het computerbedrijf Commodore dat in 1994 failliet ging. Het gaat daarbij, voorzover bekend, om de grootste claim ooit.

Exacte cijfers over claims tegen bestuurders en commissarissen in Nederland ontbreken omdat een groot deel van de procedures zich buiten de publiciteit afspeelt. ,,Maar de afgelopen vijf jaar heeft het een enorme vlucht genomen. De zaken stapelen zich op'', zegt T. van Hees, curator van onder meer Commodore. ,,Het zou me niets verbazen als de hoogte van de claims in de miljarden lopen.''

Het rijtje bekende affaires, waarbij directie en of commissarissen in procedures verwikkeld zijn, bestaat vooral uit omgevallen beursfondsen. Bekende zaken zijn Bobel, HCS, Textlite en UDG. Commodore was daarentegen een besloten vennootschap.

Bij het computerbedrijf trof de curator een administratieve puinhoop aan en ontdekte hij dat er jarenlang geen jaarrekeningen waren gepubliceerd. De curator, Stibbe-advocaat T. van Hees, schat het tekort in de boedel van Commodore op meer dan een half miljard gulden. Hij dagvaardde drie jaar geleden de oud directieleden, in totaal 11 man bij vier vennootschappen. Tegen een van de bestuurders, B. van Tienen, had Van Hees ook nog een persoonlijke procedure lopen. Van Tienen had volgens de curator behoorlijk wat persoonlijke uitgaven via de bedrijfscreditcard betaald, en deze ten laste van met name Commodore laten komen. Deze persoonlijke uitgaven hadden onder meer betrekking op een serie bezoeken – soms met klanten – aan animeerclub YabYum. De curator claimde daarvoor 540.000 gulden van Van Tienen. Hij heeft deze claim inmiddels afgekocht voor 200.000 gulden.

Advocaten en verzekeraars hebben de afgelopen jaren de claimcultuur vooral zien uitbreiden van de grotere ondernemingen naar midden- en kleinbedrijf. ,,Voor ons is het midden- en kleinbedrijf een groeisegment'', aldus een zegsman van verzekeraar AIG. Deze verzekeraar is een van de marktleiders op het gebied van polissen voor ondernemers en commissarissen die zich willen indekken tegen claims. Ook verzekeraar Bloemers Nassau doet dit. De trend die AIG signaleert, wordt bevestigd door mr G. Gispen, curator van onder meer Ceteco en United Dutch Group (UDG). ,,Je ziet tegenwoordig vaker procedures tegen directie en commissarissen in het midden- en kleinbedrijf.''

CLAIMS pagina 12

    • Philip de Wit
    • Mark Houben