`Meer armslag Rotterdamse haven'

Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven wil het gemeentelijk havenbedrijf op meer afstand van de gemeente brengen. Op deze manier kan er een meer bedrijfsmatige organisatie ontstaan met voldoende financiële mogelijkheden om zelfstandig investeringen in de haven te kunnen doen.

Volgens voorzitter Klaas Westdijk van Deltalinqs, waarin het bedrijfsleven rond de haven zich heeft verenigd, is de beste vorm een naamloze vennootschap, waarin de gemeente Rotterdam de grootste aandeelhouder wordt. Ook een beursnotering behoort dan tot de mogelijkheden. Maar het havenbedrijf moet volgens Westdijk zeker geen geprivatiseerde onderneming worden, want het dient een publiek doel. Dit stelde Westdijk gisteren tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Deltalinqs en de Rotterdamse Kamer van Koophandel

Vandaag neemt het kabinet een planologische kernbeslissing over de aanleg van een tweede Maasvlakte. Maar volgens voorzitter Westdijk van Deltalinqs is er geen direct verband tussen beide zaken. ,,De tweede Maasvlakte moet er gewoon komen, en het havenbedrijf moet hoe dan ook meer op afstand van de gemeente.''

Westdijk vindt niet dat het bedrijfsleven de aangewezen instantie is om geld bij te dragen aan de aanleg van een tweede Maasvlakte. ,,Dat moet gebeuren met publiek geld. Voor bedrijven behoort een investering in infrastructuur niet tot de core-business. Ze zijn klant en de gebruikers van de haven die investeren in hun zaak. Die commerciële vrijheid hebben ze niet meer bij een investering in infrastructuur.

'' Niettemin zijn grote klanten vaak bereid tot forse investeringen. Zo aast de Deense rederij Maersk-Sealand op de bouw van een eigen containerterminal op de tweede Maasvlakte. De Denen zouden daarmee de launching customer worden in het nieuwe havengebied.

De discussie over de positie van het Rotterdamse havenbedrijf loopt al enige jaren. De gemeente dacht in 1998 met de vorming van een commerciële poot, de Mainport Holding, en een aantal andere bestuurlijke maatregelen te hebben voldaan aan een zelfstandiger havenbedrijf. Maar ook toen al waren er raadsleden die de vorming van een Overheids NV wilden. B en W en de meerderheid van de raad wilden er toen niet aan. ,,Maar de haven is er voor de klanten en niet voor de kiezers'', zegt Westdijk.

Eind vorig jaar blies voormalige havenwethouder Simons de discussie nieuw leven in. In juni komt waarschijnlijk het standpunt van burgemeester en wethouders over de nieuwe positie van het havenbedrijf. De discussie is ook ingegeven door de opstelling van de rijksoverheid die in verband met de aanleg van de tweede Maasvlakte een andere aansturing van het havenbedrijf wil, of een ander beheer van die tweede Maasvlakte. En daar wil Rotterdam absoluut niet aan. Deltalinqs en de Kamer van Koophandell ook niet. ,,Er moet één autoriteit voor het beheer van de haven blijven'', aldus Westdijk.