Indonesië jaagt op `linkse' publicaties

De politie in de Midden-Javaanse stad Yokyakarta heeft gisteren bij een zogeheten ,,proactieve schoonmaakactie'' `linkse' boeken in beslag genomen. Dit gebeurde volgens The Jakarta Post onder het voorwendsel dat zij de lectuur wilde redden van vernietiging door anti-communistische groepen. De politiechef van Yokyakarta, brigadegeneraal Saleh Saaf, bevestigde gisteren dat de politie 49 boeken, met 19 verschillende titels, bij elf boekverkopers `in bewaring' heeft genomen na dreigementen van anti-communistische groepen om boekhandelaren te overvallen.

,,We nemen de boeken niet in beslag. We hebben de boekhandelaren alleen verzocht de boeken aan de politie toe te vertrouwen om ze op een veilige plek te kunnen bewaren. We zullen ze teruggeven als de toestand weer normaal is'', aldus de politiechef.

Saleh legde evenwel volgens de krant niet uit waarom de politie de wettige distributie van deze boeken aan banden legt in plaats van de boekhandelaren te verdedigen en illegale aanvallen te voorkomen. In plaats daarvan roept de hoogste politiefunctionaris de burgers op `linkse' titels in bewaring te geven bij de politie.

De operatie in Yokya komt een week nadat Indonesië's grootste keten van boekenwinkels, Gran Media, uit zichzelf `linkse' titels van de planken verwijderde. Dit gebeurde na dreigementen van de Islamitische Jeugd Beweging (GPI) dat zij zulke boeken op 20 mei zou `wegzuiveren'. De GPI is lid van een 33 leden tellen anti-communistische coalitie.

Gedurende de Nieuwe Orde van de in 1998 afgetreden autocratische president Soeharto waren boeken en andere publicaties onderworpen aan een strenge censuur en stonden er zware straffen op het publiceren van afwijkende meningen. Sindsdien heerst persvrijheid in Indonesië, maar vooral fundamentalistische islamitische groepen hebben al vaker opgetreden tegen onwelgevallige publicaties of televisieuitzendingen. Het is echter de eerste keer dat de politie op deze wijze optreedt.

Minister van Justitie en Mensenrechten Baharuddin Lopa heeft gezegd dat de overheid zou ophouden met `schoonmaakacties' in boekwinkels. De Alliantie voor Vrijheid van Meningsuiting, bestaande uit schrijvers en kunstenaars, heeft de operatie in Yokya scherp veroordeeld.