Geen steun voor stoppen met hulp

De politieke partijen en ontwikkelingsorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de suggestie van de Nederlandse ambassadeur Pieter Marres om de ontwikkelingshulp stop te zetten. Het Tweede-Kamerlid Koenders (PvdA) vindt de suggestie van de diplomaat ,,onverstandig'', te meer omdat die zelf thans nauw betrokken is bij een mogelijk herstel van de de ontwikkelingsrelatie met Eritrea en Ethiopië. Ook zijn collega Hessing (VVD) vindt dat Marres te hard van stapel loopt. Eerder hadden CDA en GroenLinks al kritisch gereageerd op het voorstel.

Een Ethiopische diplomaat in Den Haag verklaart eveneens onaangenaam verrast te zijn. ,,We gaan ervan uit dat Den Haag zich gewoon aan zijn toezeggingen houdt.'' Ook de ontwikkelingsrganisaties verwerpen de suggestie van Marres nadrukkelijk. ,,Het is een onbegrijpelijke stelling'', aldus een woordvoerster van NOVIB.

Volgens Marres zou de afschaffing van de hulp pas echt het einde van het kolonialisme betekenen. Ook zouden de landen dan hun energie kunnen aanwenden om het eigen land te ontwikkelen en zich niet langer in allerlei bochten hoeven te wringen om aan de zeer uiteenlopende voorwaarden van buitenlandse donoren te voldoen.