Export levende varkens versoepeld

De export van levende varkens vanuit het zuiden van het land is vanaf volgende week dinsdag weer toegestaan. Voorwaarde is dat het land van bestemming daarvoor toestemming geeft. Dat heeft het ministerie van Landbouw vanmiddag bekendgemaakt.

Ook binnenslands versoepelt het ministerie vanaf vandaag de vervoersbeperkingen voor levend vee die waren ingesteld wegens de mond- en klauwzeercrisis.

De opdeling van het land in zes verschillende compartimenten is vanaf vanmiddag vervangen door een opdeling van het land in tweeën. Varkens, runderen en kalveren beneden de Waal mogen worden vervoerd naar alle slachterijen in het zuiden van het land. Vervoer tussen noord en zuid, over de Waal, blijft verboden. Dat verbod geldt ook voor mest.

Alleen kalveren mogen uit de zuidelijke provincies worden vervoerd naar slachterijen in Noord- en Zuid-Holland. Volgens het ministerie van Landbouw is in het zuiden niet voldoende slachtcapaciteit beschikbaar.

Voor schapen en geiten blijft de indeling in drie compartimenten in Noord-Nederland wel gehandhaafd. Volgens een woordvoerder van het ministerie is deze strengere vervoersbeperking nodig omdat voor schapen en geiten geen goed registratiesysteem bestaat, waardoor hun vervoer niet goed kan worden gecontroleerd. De lange incubatietijd en de slechte aantoonbaarheid van het MKZ-virus bij schapen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de ziekte. Land-en Tuinbouworganisatie LTO pleit vandaag in een toekomstvisie op de veehouderij voor blijvende strengere regels voor het vervoer van dieren.