Eervol ontslag voor burgemeester Spar

Burgemeester L. Spar van der Hoek (54) van Middelburg is na een conflict met de gemeenteraad door het kabinet eervol ontslagen. Volgens minister De Vries (Binnenlandse Zaken) zijn de verhoudingen zo verstoord dat verdere samenwerking niet mogelijk is.

Een meerderheid van de raad riep twee maanden geleden minister De Vries op om Spar van der Hoek ,,onverwijld'' te ontslaan. In juni vorig jaar nam de raad al een motie van wantrouwen aan tegen de burgemeester. Volgens de raad was er sprake van intimiderend gedrag tegenover ambtenaren en van manipulatie van wethouders.

Uit onderzoek bleek ook dat Spar enkele duizenden guldens ten onrechte had gedeclareerd. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Peper, de voorganger van De Vries, zag in de feiten geen aanleiding om maatregelen te treffen tegen Spar.

Ook dat de burgemeester eigenhandig zijn naam `Spar' veranderde in `Spahr' en dat hij met die veranderde naam gemeentelijke documenten ondertekende, was voor Peper geen reden om stappen te ondernemen.

Spar van der Hoek was sinds 1997 burgemeester in Middelburg. Nadat de raad in juni vorig jaar de motie van wantrouwen had aangenomen, ging Spar op 4 juli voor onbepaalde tijd met verlof. Formeel kon de raad hem niet ontslaan. Het is sinds eind jaren tachtig wel de gewoonte dat Binnenlandse Zaken een burgemeester uit zijn functie zet als de raad het vertrouwen heeft opgezegd.

Dat het een jaar heeft geduurd voordat De Vries besloot tot eervol ontslag, komt door de slepende onderhandelingen over de afvloeiingsregeling. Spar eiste een riantere regeling dan het wettelijke wachtgeld. Het college weigerde dat.

De wettelijke regeling voorziet in een bedrag van in totaal anderhalf miljoen gulden, waarop Spar tot aan zijn pensionering recht heeft. Het ontslag gaat 1 juni in.