Duitsland moet meer bezuinigen

Duitsland moet harder zijn best doen om de overheidsuitgaven te beteugelen. Het consolideringsbeleid dient stipt te worden voortgezet. Tegelijkertijd moeten de subsidies aan de vroegere DDR anders worden geregeld.

Dit adviseert de OESO, de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling uit Parijs. Gisteren presenteerde de OESO in Berlijn haar jongste landenrapport over Duitsland. Doet de regering-Schröder niets, dan komt het overheidstekort dit jaar 0,75 procent hoger uit dan in 2000.

In de OESO werken de dertig belangrijkste industrielanden samen. Haar rapport spoort de Duitse overheid aan een extra inspanning te leveren om het overheidstekort tot 1,5 procent te beperken. ,,Strikte uitgavenbeheersing is noodzakelijk'', stelt de OESO: ,,Verdere structurele hervormingen zijn nodig''.

Door de grootscheepse belastinghervorming die dit jaar werd ingevoerd, zullen de overheidsinkomsten aanzienlijk lager uitvallen dan in 2000. Dat tekort kan niet worden opgevangen door lagere sociale uitgaven en gematigde loonstijgingen in de publieke sector. Ook de verhoging van het kindergeld kost veel geld. Daarom blijft bezuinigen hard nodig.

Met Duitsland gaat wel het de goede kant op: ,,De politieke en economische randvoorwaarden zijn verbeterd'', vindt de OESO. Ze is tevreden over de groei die in 2000 uitkwam op 3 procent, het hoogste cijfer sinds 1992. Dit jaar wordt een lichte daling verwacht naar 2,25 procent. De internationale economie koelt af, de exportgroei van afgelopen jaar daalt. Maar de binnenlandse vraag blijft relatief ,,robuust'', en in 2002 wordt een verdere exportgroei verwacht.

De OESO hekelt het hoge loonkostenniveau in het Oosten dat in geen relatie staat tot de productiviteit. Zij kritiseert het subsidiebeleid waarvan vooral kapitaalsintensieve bedrijven hebben geprofiteerd, en dringt aan op meer marktwerking. De lonen moeten worden bevroren en er moet een actief arbeidsmarktbeleid komen, aldus het rapport. Volgens de OESO blijft de bouw in de vroegere DDR een zorgenkind. Wegens de ,,verdere contractie'' daar is er nu een ,,recessie'' in de bouw. De Duitse werkloosheid nam in 2000 af, maar dat kwam vooral door meer parttime-werk wat op zich weer als positief wordt ingeschat.