De erfenis van de vuurwerkramp 3

De vuurwerkramp heeft diepe sporen nagelaten op het stadhuis van Enschede. Twee wethouders stapten op (Dick Buursink, PvdA en Els Koopmans, VVD) en zij zijn niet de laatsten. Per 1 juli stelt de directeur van de Bouw- en Milieudienst, F.W. van Aggelen, zijn positie ter beschikking, net als Buursink en Koopmans uit eigener beweging.

,,Van Aggelen'', zo vertelt loco-burgemeester Eric Helder, ,,gaf zelf aan dat hij z'n verantwoordelijkheid wilde nemen door z'n positie ter beschikking te stellen. Niemand heeft hem daartoe gedwongen. Als hij dat wil, zal er gezocht worden naar een andere functie binnen de gemeente.''

Het verdwijnen van de twee wethouders en de ambtenaar is niet de enige verandering. Helder somt op: ,,We hebben alle risicovolle bedrijven geïnventariseerd en er is een stuurgroep veiligheid opgericht. Daarnaast hebben we bij de begroting structureel 5 miljoen gulden uitgetrokken voor veiligheid. Dat geld is bedoeld om de brandweer en de Bouw- en Milieudienst in onze gemeente te versterken.''

Ook de handhaving van regelgeving is verscherpt, zegt Helder. ,,De verlening van vergunningen is strenger geworden. Bij het bedrijfsleven leidt dat wel eens tot gefronste wenkbrauwen. Maar aan de andere kant snappen ondernemers ook heel goed dat we de teugels nu wat strakker aanhalen.''

Voor de gemeenteraad was dat allemaal nog niet genoeg. De coalitiepartijen drongen in navolging van M. Oosting, die de toedracht van de vuurwerkramp onderzocht, aan op een `cultuuromslag' op het stadhuis. Helder: ,,Na het raadsdebat van 19 maart waren we er inderdaad nog niet. De vraag was: hoe ga je nu verder? Het vertrouwen van de burgers in het bestuur is geschonden.''

De gemeente wil leren van haar fouten, zegt Helder. Er is zelfs een projectleider `lessen uit de vuurwerkramp' aangesteld. Wat is de belangrijkste les die de gemeente heeft geleerd? Helder: ,,Dat veiligheid bovenaan de politieke agenda moet staan, zodat het vertrouwen van de burgers in het bestuur wordt hersteld. En dat luisteren naar de burgers belangrijk is. Wat dat betreft is er ook een rol weggelegd voor de gemeenteraad. Die zal zich meer dan vroeger als een echte volksvertegenwoordiging moeten opstellen.''

Het is allemaal nog toekomstmuziek. Onlangs was er een vergadering van de commissie bestuurszaken, waarbij alle partijen hun bereidheid toonden om mee te werken aan de `cultuuromslag'. En voor 21 mei staat er een gemeenteraadsvergadering op de agenda met dit thema. Dan moet er een `stappenplan' worden opgesteld. Maar ijkpunten, om te meten wat er terechtkomt van alle goede bedoelingen, zijn er nog niet.

Helder realiseert zich dat de burgers van Enschede sceptisch afwachten. ,,Het thema leeft nog niet erg in de stad. Toch is juist ons belangrijkste doel de interesse van de burgers weer te wekken.''

    • Claudia Kammer
    • Ronald Rovers
    • Margriet Oostveen