De erfenis van de vuurwerkramp 2

Na de puinhopen kwam het herstel. Maar niet snel genoeg, volgens veel ondernemers in de wijk Roombeek. ,,Terecht dat ze dat vinden'', zegt A. Hulshof, voorzitter van de Enschedese Kamer van Koophandel. Het probleem is volgens hem dat veel ondernemers de uiteindelijke schade nog niet hebben vastgesteld.

De zaakschade, meubilair en gebouwen die tijdens de ramp verloren gingen, was gemakkelijk vast te stellen voor de fondsen en stichtingen die schadevergoedingen toekenden. Veel meer moeite hadden de instanties met het bepalen van de bedrijfsschade. ,,De omzetderving in het jaar volgend op de ramp kan nu pas worden vastgesteld. Daardoor hebben veel ondernemers de cijfers over dat jaar nog niet ingeleverd.''

Zodoende bestaat er nog steeds geen overzicht van de totale economische schade. Aanvankelijk liepen schattingen uiteen van 45 tot 105 miljoen gulden. De rijksoverheid wilde volgens Hulshof ,,ruimhartig'' zijn en zegde voor herstel van bedrijven 80 miljoen gulden toe. Tot nu toe is 25 miljoen overgemaakt naar de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp die de toekenning van de vergoedingen regelt. ,,Met de claims die totnutoe werden ingediend komen we nog niet aan die 25 miljoen gulden'', aldus Hulshof. Daarnaast bestaat er ook een Stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers die het verschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe huur minimaal een jaar na de ramp vergoedt wanneer ondernemers noodgedwongen elders hun bedrijf tijdelijk moeten inrichten.

In Roombeek waren, op enkele grote bedrijven (Grolsch, machinefabriek Thole) na, vooral kleine bedrijven gevestigd. Vooral zij zijn getroffen. ,,De categorie die het toch al moeilijk had in de jaren voor de ramp'', zegt Hulshof. De lage huren in de wijk trokken veel beginnende ondernemers aan. Die huren zijn nog steeds laag maar de `starters' blijven weg. Thans is niet duidelijk tot welke schade de ramp aan de bedrijfspanden in de wijk heeft geleid, zegt Hulshof. ,,Er is geen inventarisatie van gemaakt.'' Ook bestaat geen overzicht van de mate waarin getroffen panden inmiddels hersteld zijn.

Over de opvang van getroffen ondernemers is Hulshof tevreden. Direct na de ramp heeft de Kamer van Koophandel zich ten doel gesteld dat geen enkele ondernemer als gevolg van de ramp failliet mocht gaan. ,,Dat is gelukt. Soms hebben we noodverbanden aangelegd door borg te staan bij de bank of door zelf leningen te verstrekken.'' De slechte financiële positie waarin de gemeente in de jaren voor de ramp verkeerde, heeft volgens Hulshof de opvang niet belemmerd, ,,althans niet in mijn gezichtsveld''.

Grolsch draait weer op volle sterkte. Toch verhuist het bedrijf naar een industrieterrein. De grond van de oude fabriek wordt bij Roombeek gevoegd maar Hulshof kan nog niet zeggen of op het terrein woningen of bedrijven komen. ,,We gaan snel met de gemeente praten over wederopbouw van de kleinschalige bedrijvigheid. Het belangrijkste is dat nieuwe bedrijven ,,goed in het leefklimaat van de wijk passen''.

    • Claudia Kammer
    • Ronald Rovers
    • Margriet Oostveen