Asielzoekers beëindigen hongerstaking

Vijf Koerdische asielzoekers uit Noord-Irak, die al bijna 100 dagen in hongerstaking zijn, stoppen met hun protestactie nadat zij naar eigen zeggen `een akkoord' hebben bereikt met de immigratiedienst.

Een woordvoerder van de immigratiedienst bevestigt het einde van de hongerstaking, maar ontkent dat er een akkoord is en stelt dat er ,,geen toezeggingen'' zijn gedaan. Gisteren overlegden vertrouwensarts van de hongerstakers, Pax Christie en de vluchtelingenorganisatie Prime met de immigratiedienst. Volgens de hongerstakers is overeengekomen dat hun dossiers ,,zorgvuldig worden heroverwogen''. In die tijd mogen ze in Nederlandse asielzoekerscentra blijven. De immigratiedienst stelt dat staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) al eerder een heroverweging in gang zette en dat het verlengde verblijf in het asielcentrum ,,slechts op medische indicatie gebeurt''.

De hongerstakers rekenen ook op een nieuwe toetsing van de bereikbaarheid van Noord-Irak. Naar aanleiding van een nieuw ambtsbericht van Buitenlandse Zaken, dat eind mei wordt verwacht, buigt de Tweede Kamer zich hierover. De hongerstakers hopen in een hoorcommissie hun verhaal te mogen doen.

De nieuwe toetsing van de bereikbaarheid van Noord-Irak is van belang voor enkele duizenden Noord-Irakezen die de laatste jaren in Nederland asiel hebben aangevraagd. In veel gevallen loopt hun tijdelijke verblijfsvergunning binnenkort af, en zouden zij van justitie terugmoeten. Maar zij stellen dat dit onmogelijk is, omdat Noord-Irak niet bereikbaar is.

De vijf begonnen hun hongerstaking op 5 februari, nadat hun asielaanvraag was afgewezen. Ze dreigden ook uit de opvang te worden gezet. Recent verslechterde hun situatie zo, dat de vertrouwensarts een brandbrief schreef naar hun advocaat met een dringend beroep de hongerstakers te overreden hun actie te beëindigen.