Aanhouding na brand ATF

Een 45-jarige werknemer van afvalverwerkingsbedrijf ATF in Drachten is vandaag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de uitslaande brand op 12 mei vorig jaar in een opslagloods met chemisch afval. Bij de brand ging 480.000 kilo lijm-, kit- en harsafval en afvalolie in vlammen op, waardoor giftige stoffen als cadmium, lood en dioxine vrijkwamen.

De man, die medeverantwoordelijk was voor het inzamelen en bewerken van chemisch afval, zou te grote hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen naast elkaar hebben laten opslaan. Hij wordt tevens verdacht van valsheid in geschrifte bij het opmaken van documenten en het handelen in strijd met de wet Milieubeheervergunning. Volgens de Leeuwarder persofficier O. Brouwer zal onderzoek moeten uitwijzen of dit een slordigheid is of een bewuste overtreding. Volgens hem zijn er ,,aanwijzingen'' dat de brand mede het gevolg is van opslag van te grote hoeveelheden ,,gevaarlijke afvalstromen'' die niet in bepaalde combinaties bij elkaar mogen worden opgeslagen.

De man werd aangehouden na het horen van diverse getuigen en na analyse van de bedrijfsadministratie, die vorig jaar juli in beslag werd genomen. Het OM verwacht de komende weken meer aanhoudingen te verrichten. De man wordt maandag voorgeleid.

Door de grote uitslaande brand bij het bedrijf moesten veehouders in een straal van vijf kilometer ten westen van ATF hun vee op stal houden, omdat er te grote concentraties cadmium in het gras voorkwamen. Uit bodemonderzoek van de provincie Friesland bleek onlangs dat de bodem niet verontreinigd was en dat er geen gevaar zou zijn voor de volksgezondheid, maar de Friese Milieufederatie en prof. L. Reijnders die in de begeleidingscommissie van het onderzoek zat, twijfelen hieraan.