Zwaardere straffen

De ministerraad zal morgen instemmen met een wetsvoorstel van minister Korthals (Justitie) waarmee de strafmaat voor structurele vormen van discriminatie wordt verdubbeld naar maximaal twee jaar.

De maximale straf voor het stelselmatig, opzettelijk beledigen van mensen op grond van seksuele geaardheid, ras, godsdienst of levensovertuiging was sinds 1971 twaalf maanden. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat het kabinet met een voorstel zou komen voor hogere straffen.

Onder structurele discriminatie wordt verstaan het voortdurend herhalen van discriminerende uitingen. Dit door steeds dezelfde personen of groepen aan te vallen of door te discrimineren in een bewuste, georganiseerde of professionele samenwerking tussen personen.

Het anti-discriminatiebeleid is uiteengezet in in de regeringsnota `Kansen krijgen, kansen pakken' van minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). Dit bestaat uit preventie én optreden tegen discriminatie.