Uitbreiding van Maasvlakte minder groot

De uitbreiding van de Rotterdamse haven met een tweede Maasvlakte wordt minder fors dan aanvankelijk gepland. Dit blijkt uit stukken waarover het kabinet morgen een besluit neemt.

Naar verwachting zal het kabinet op voorstel van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) akkoord gaan met een eerste uitbreiding van 500 hectare. De uitgifte kan in 2006 beginnen. Als de belangstelling voldoende is, zal worden besloten tot de volgende stap. Of die even groot is als de eerste, staat volgens een woordvoerder van het ministerie niet vast. Eerder werd er wel altijd van uitgegaan dat de Tweede Maasvlakte rond de 1.000 hectare zou omvatten. Vorig jaar juli heeft het kabinet daar reeds een principebesluit over genomen.

Het besluit van morgen betreft de Planologische Kernbeslissing (PKB) die als basis geldt voor de inspraak van alle betrokken partijen. Het kabinet neemt nog geen besluit over de financiering van deze uitbreiding. Netelenbos heeft eerder laten weten dat het een publiek-private aangelegenheid zou dienen te zijn. Het Rotterdamse bedrijfsleven voelt hier evenwel niet voor. De onderhandelingen hierover gaan de komende maanden door. Daarbij speelt ook een rol het rapport van de commissie-Blankert die op verzoek van de minister alle standpunten zal bundelen en advies uitbrengt over de uitbreiding. Tegelijk met de havenplannen zal ook het natuur- en recreatiegebied in dit deel van de Rijnmond worden uitgebreid. Eind dit jaar neemt het kabinet een definitief besluit over het gehele plan.