STEEN IN DE VIJVER

Niet alleen de wijk Roombeek, ook de overige stadsdelen merken de sociale gevolgen van de vuurwerkramp. De klap van 13 mei wordt vergeleken met een steen die in een vijver is gegooid. De kern (Roombeek) is heel hard geraakt, maar de cirkels om de kern zijn ook in beweging. Roombeek was een wijk met relatief veel werklozen, allochtonen, ouderen – mensen die zichzelf vaak moeilijk konden redden. Deze bewoners, waarvan velen kampen met psychische en lichamelijke problemen, zijn (tijdelijk) verhuisd naar andere delen van de stad. En in die andere stadsdelen wonen ook mensen die de ramp van nabij hebben meegemaakt; als toeschouwer, als hulpverlener, als vrijwilliger of als naaste van direct getroffenen.

De sociale wederopbouw strekt zich uit over de hele stad. Voor dit doel is de komende vier jaar 40 miljoen gulden beschikbaar. De gemeente wil fors investeren in het sociaal-cultureel werk, vrijwilligersorganisaties en sport- en ontspanningsverenigingen. Het zijn de ontmoetingsplaatsen voor veel gedupeerden die toch al moeite hebben om een zinvolle tijdsbesteding te vinden. En er gaat veel geld naar de scholen. Om problemen bij kinderen te voorkomen, komt er extra geld voor begeleiding en opvang.