Staat gaat in beroep tegen uitspraak

De staat gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de president van de rechtbank in Den Haag over de zaak-Mink K.

De president besliste gisteren in een kort geding dat er aan niemand informatie mag worden verstrekt over de inlichtingen die topcrimineel Mink K. aan het openbaar ministerie heeft verstrekt.

De rechtbank gelastte justitie ervoor te zorgen dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) alle inlichtingen vernietigt die ze door toedoen van J. de Wijkerslooth, hoofd van het openbaar ministerie, hebben gekregen van Mink K.

Ook oordeelt de Haagse president dat hij ervan uitgaat dat ook aan de Tweede Kamer niets meer wordt verteld over de samenwerking tussen justitie en informant Mink K. zoals al eerder door minister Korthals van Justitie zou zijn toegezegd.

De BVD en Tweede Kamer mogen niets meer weten over de zaak-Mink K., omdat in een overeenkomst met hem in 1998 schriftelijk is vastgelegd dat aan derden geen inlichtingen worden verstrekt. ,,Zowel de BVD als de Tweede Kamer zijn als derden in de zin van de overeenkomst aan te merken'', aldus de rechtbank.

De bewindslieden De Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals zijn het niet eens met de beslissing van de president. De informatieplicht aan de Tweede Kamer, waartoe de ministers op grond van artikel 68 van de Grondwet zijn gehouden, wordt door deze uitspraak naar hun mening beperkt. Ook verbiedt naar hun oordeel de uitspraak van de president het openbaar ministerie nog langer de minister van Justitie te informeren over de zaak-Mink K.

De ministers zijn het er ook niet mee eens dat de BVD niets mocht weten. Volgens hen verplicht de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten informatie te verschaffen aan de BVD. Voor wat betreft het bevel van de president om een week na betekening van het vonnis de door het OM aan de BVD verstrekte informatie te vernietigen, zullen de bewindslieden het gerechtshof op korte termijn verzoeken dit bevel te schorsen.

De Tweede Kamer is ook verbolgen over de uitspraak in kort geding. Volgens Tweede-Kamerlid Van Oven (PvdA) is door het vonnis parlementaire controle op de werkwijze van het openbaar ministerie onmogelijk. Ook vindt hij het zorgelijk dat het OM informatie niet mag doorgeven aan de BVD, zelfs wanneer er staatsgevaar dreigt.

Officier van justitie F. Teeven heeft in 1998 en 1999 tien keer uren gesproken met Mink K. Hij beschikt over informatie over corruptie bij de overheid en over wapenhandel. In ruil voor inlichtingen hoopte Mink K. korting te krijgen voor een oude straf wegens drugs- en wapenhandel die hij nu uitzit in Vught.