Raketschild

In het artikel over de Amerikaanse plannen voor een raketschild in deze krant van 1 mei schrijft Menno Steketee dat Noord-Korea in de zomer van 1998 met de lancering van een Taepo-Dongraket het startschot voor de ontwikkeling van het raketschild loste. Hier past een correctie.

In 1998 verscheen al het rapport van de Amerikaanse commissie-Rumsfeld, waarin betoogd werd dat Noord-Korea op termijn een intercontinentale raket kon ontwikkelen. Dit rapport, dat al voor de Noordkoreaanse lancering werd samengesteld, versterkte de politieke steun voor een anti-raketschild. Maar het miljoenen dollars omvattende onderzoeks- en ontwikkelingsproject was toen al vele jaren aan de gang. De aanloop ligt zelfs nog ver voor het programma dat president Reagan in 1983 aankondigde met zijn beroemde Star-Warstoespraak. In de zestiger jaren werd al een aantal anti-raketsystemen met nucleaire koppen daadwerkelijk ontwikkeld. De ondertekening van het Anti-raketverdrag (ABM-treaty) met de Sovjet-Unie in 1972, evenals de toenmalige politieke verhoudingen en de technische mogelijkheden, stelde grenzen aan het onderzoeksprogramma die onder Reagan deels werden weggenomen.

Het langetermijnstreven weerspiegelt de psychologische wens om de Verenigde Staten te beschermen tegen elke vijandige handeling. Dit strategische axioma is altijd een leidraad geweest voor de Amerikaanse defensiepolitiek. Het verschil met vroeger is dat de proliferatie van massavernietigingswapens en raketsystemen worden geacht nu een potentiële dreiging te vormen voor het `heartland'.

    • Karel Koster
    • European Nuclear Non-Proliferation Penn-Nl