Prisoners' dilemma

In de inleiding van het artikel `ME gevangen in prisoners' dilemma' (NRC Handelsblad, 1 mei) over het politieoptreden bij Amsterdam CS op 30 april, staat dat de Amsterdamse politie in de ban was ,,van wat in conflicttheorie het prisoners' dilemma heet: elke denkbare oplossing brengt onoverkomelijke problemen en vermoedelijke escalatie met zich mee.''

Het prisoner's dilemma – een van de beroemdste modellen uit de speltheorie – gaat echter niet zozeer over onoverkomelijke problemen en vermoedelijke escalatie: het laat zien hoe in een bepaalde situatie twee `spelers', door de optie die zij kiezen, een uitkomst bereiken die voor geen van beiden de best mogelijke is, omdat zij de ander wantrouwen en de slechtst mogelijke uitkomst proberen te ontlopen. Samenwerking zou tot een beter resultaat leiden voor beide partijen. Het probleem is dus niet onoverkomelijk.

    • Jannes Hartkamp