Peper

Algemeen Dagblad

[...]Recht overeind blijft staan dat Peper in bestuurlijke zin onzorgvuldigheid moet worden aangerekend. In de discussie over de vraag of het glas van de tuchtraad half vol dan wel half leeg is, valt op dat de door KPMG verzamelde feiten niet worden betwist. Daarover heeft voorzitter Willems namelijk geen enkel misverstand laten bestaan. Voor grote blijdschap heeft Peper dus geen redenen. Wel is hij erin geslaagd het klimaat en de wijze waarop hij op voorhand in de rol van verdachte terecht kwam van een kanttekening te voorzien.

Duidelijk was en is dat hij aan de norm van integer bestuurder, zoals oud-minister Dales die tien jaar geleden formuleerde, niet heeft voldaan. Wegens zijn verdiensten voor het openbaar bestuur blijft dat juist in zijn geval betreurenswaardig.

de Volkskrant

[...]Over een deel van de omstreden declaraties bestaat nog steeds ernstig verschil van inzicht; ook kan aan de functionaliteit van uitgaven worden getwijfeld.

Dat de burger Peper dit bestrijdt en blijft vechten voor volledig eerherstel, staat hem vrij. Alleen al daarom is het goed dat de oud-minister voorlopig weg blijft van iedere publieke functie. Bestuurders zijn uit hoofde van hun functie vaak met handen en voeten gebonden, ambteloze burgers hebben veel meer de handen vrij om alle middelen in de strijd te werpen.

Maar een belangrijker reden om Peper als politiek bestuurder ongeschikt te vinden, is dat zijn verleden omstreden blijft - de uitspraak van de tuchtraad brengt daar geen verandering in. Integriteit is een groot goed in het openbaar bestuur en bestuurders dienen van onbesproken gedrag te zijn. Peper is dat niet.