NU DE JUISTE MAN

Een einzelgänger contra een teamspeler, een afstandelijke Drent contra een joviale zuiderling, een partij-ideoloog contra een beroepsbestuurder. De tegenstellingen tussen de burgemeesters Ko Wierenga en zijn opvolger Jan Mans liggen voor het oprapen. Dat heeft Enschede ook gewild.

Wierenga is populair omdat hij veel voor de stad betekend heeft, maar naar buiten toe ontstond het beeld dat Wierenga de stad in zijn eentje bestuurde. En daarom kreeg Jan Mans bij zijn aantreden in 1994 de boodschap mee om toch vooral als teamspeler de stad te besturen.

Pas door de vuurwerkramp kon Mans zich profileren. Als hoofd van de rampenstaf bouwde hij een emotionele band op met de stad en haar bewoners. De fouten die de gemeente bij de vergunningverlening aan S.E. Fireworks maakte, worden hem niet kwalijk genomen. Terwijl in januari 2000 nog ruim tachtig procent van de bellers naar een reactielijn over het onderwerp `gekozen burgemeesterschap' liet weten niet op Jan Mans te zullen stemmen, wees een peiling ná de vuurwerkramp uit dat 76 procent van mening was dat Jan Mans moest blijven.