Muziek voor executie McVeigh

Timoty McVeigh, die volgende week ter dood wordt gebracht wegens een bomaanslag in Oklahoma City, zal dat doen om de speciaal voor hem gecomponeerde trompetfanfare. Althans dat is de bedoeling van de muzikale `prequiem' opgedragen aan McVeigh, getiteld Ave Atque Vale (Voorwaarts Heldhaftige Soldaat) door componist David Wooard uit Los Angeles.

Hij verklaarde gisteren van plan te zijn het stuk tijdens een wake voorafgaand aan de executie live via de radio te laten uitzenden.

Volgens Woodard moet het twaalf en een halve minuut durende stuk vertroosting bieden aan de man die schuldig is aan de ergst terroristische misdaad op Amerikaanse grondgebied: bij de onploffing in het federale Alfred P. Murrah gebouw kwamen 168 mannen, vrouwen en kinderen om het leven.

,,Ik denk dat de muziek bij hem zal aanslaan. Ik denk dat het zijn geest zal verheffen. Het is mijn bedoeling Tim McVeigh vertroosting te geven'', aldus Woodard.

Woodard die het oneens is met McVeighs ,,afschuwelijke misdaad'' zegt niettemin ,,ontza te hebben voor wie hij is en de omstandigheden waarin hij zich bevindt''.

De componist staat met zijn sympathie alleen in een oceaan van walging van de moordenaar die geen spijt heeft betuigt voor zijn daad. De componist heeft zich daarom grote inspanningen moeten getroosten om zijn melancholische muziekstuk ten gehore te kunnen brengen voordat McVeigh op 16 mei door een dodelijke injectie wordt geëxecuteerd. Gevangenisautoriteiten hebben een live-opvoering in de gevangenis verboden. Familieleden van de slachtoffers van de bomaanslag hebben zich eveneens verzet tegen de intenties van Woodard, die heeft verklaard hen niet te willen beledigen. Uiteindelijk bleek een radiostation van universtiteitsstudenten in Indiana, waar McVeigh naar luistert, bereid het muziekstuk uit te zenden.